Dny pro rodinu

2018DPR 16Během víkendu 18.5. – 20.5. se uskutečnily Dny pro rodinu. Nejprve v pátek se konala část programu na ploše před Domem dětí v Orlové 4. Zde měly děti možnost si zaskákat ve skákacích hradech, byl pro ně přípraven výtvarný workshop. Červený kříž si pro ně připravil aktivity a také byla ukázka střelby vzduchových zbraní. V sobotu byl program zasazen do odpoledního času, kdy byly připraveny různé atrakce jako např. projížďka na koni, cukrová vata, skákací hrady, přijeli i Klauni z Balónkova. Rodiče měli možnost se účastnit semináře Bedřicha Kostlána. Poté byla připravena dobrodružná hra v terénu s krásnými cenami. Zakončení bylo u smažení vaječiny s příjemnou doprovodnou hrou. V neděli se konala děkovná bohoslužba s vystoupením  a hostem Zdeňkem Kašpárkem.

Děkujeme Městu Orlová a Nadaci OKD za podporu akce!

Fotografie najdete zde.