O NÁS

Podzimní pobyt 24Spolek Benjamín Orlová, z. s. se zabývá prací s dětmi a mládeží a svou činnost staví na principech křesťanské etiky a humanismu. Snaží se vycházet vstříc rozličným potřebám mladé generace a pomáhá jí tyto potřeby naplňovat hodnotným způsobem.

 

Současný spolek je nástupnickou organizací původně Křesťanského sdružení Benjamin, pobočka 04 založeného v roce 1996 na základě vysoké poptávky o podobnou činnost v Orlové a okolí. Se vznikem spolku se otevřely široké možnosti spolupráce s organizacemi, které se sice nedeklarují jako křesťanské, avšak mají zájem o to, aby život člověka měl vysokou kvalitu a opíral se na pevných základech.

 
 

Spolek Benjamín Orlová, z. s. je členem Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK, z.s. Prostřednictvím této organizaci jsme zastoupeni v celorepublikové České radě dětí a mládeže. V rámci spolku působí jeho členové a další dobrovolníci, máme široké pole přátel, spolupracovníků a příznivců, kterých si nesmírně vážíme. Po dvacetileté praxi můžeme říci, že se nám daří dosahovat mnohých cílů.

 
 

Nechceme však usnout na vavřínech. V našem prostředí stále vidíme potřebu pochopení a vstřícnosti, a tak si klademe nové úkoly a přijímáme nové výzvy, neboť stále je co tvořit a o co usilovat.

Mgr.Vladislav Szkandera, zakladatel spolku

Zde si můžete prohlédnout naše stanovy.